Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 61-63

Autorzy: Ludwik Antal , Tomasz Zawilak :

Tytuł: Dwubiegowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Streszczenie: Przedstawiono koncepcję dwubiegowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. W proponowanym rozwiązaniu wykorzystano poliharmoniczny rozkład indukcji zawierający dwie podstawowe harmoniczne o porównywalnej amplitudzie. Omówiona konstrukcja wirnika w połączeniu ze zmiennobiegunowym uzwojeniem stojana daje możliwość zbudowania silnika synchronicznego o dwóch prędkościach obrotowych pozostających w stosunku 1:3. Metodą polowo-obwodową określono właściwości rozruchowe silnika oraz wyznaczono statyczne charakterystyki momentu obrotowego i prądu w zależności od prędkości obrotowej. Wyznaczono także charakterystyki obciążenia dla obu prędkości synchronicznych silnika tzn. zależność prądu, współczynnika mocy oraz sprawności od mocy oddawanej.

Słowa kluczowe: maszyna elektryczna, silnik synchroniczny dwubiegowy, magnesy trwałe, rozruch bezpośredni

wstecz