Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 58-60

Autorzy: Dariusz Gurazdowski , Jan Zawilak :

Tytuł: Wpływ przeplotu przewodów elementarnych na rozkład tempera-tury uzwojenia stojana turbogeneratora

Streszczenie: W referacie przedstawiono model matematyczny rozpływu ciepła w strefie żłobkowej uzwojenia stojana oraz obliczenia rozkładu temperatury. Model cieplny zbudowano wykorzystując metodę schematów cieplnych. Prezentowane wyniki obliczeń dotyczą 3 przykładów przeplotu przewodów elementarnych: 0+360+0, 90+360+90, 0+334+0. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego "Bar", w których przyjęto jednakowe przyrosty temperatur gazu w kanałach wentylacyjnych, szczelinie powietrznej i na zewnętrznej powierzchni rdzenia stojana.

Słowa kluczowe: turbogenerator, schemat cieplny, przeplot Roebela, rozkład temperatury

wstecz