Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 53-57

Autorzy: Czesław Kowalski :

Tytuł: Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce silników indukcyjnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane z monitorowaniem i diagnostyką silników indukcyjnych przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji. Szczególna uwaga została zwrócona na zastosowanie sieci neuronowych typu perceptron wielowarstwowy do budowy neurodetektorów uszkodzeń wirników klatkowych, zwarć międzyzwojowych w stojanie oraz łożysk tocznych. Neurodetektory opracowano na pod-stawie danych zebranych klasycznymi metodami analizy częstotliwościowej na obiekcie rzeczywistym. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych neuronowych detektorów uszkodzeń.

Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, monitorowanie i diagnostyka, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe

wstecz