Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 49-52

Autorzy: Krzysztof Tomczewski , Piotr Wach , Krzysztof Wróbel :

Tytuł: Nowe rozwiązanie obwodu magnetycznego silnika reluktancyjnego do napędów oscylacyjnych i wibracyjnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcyjne przełączalnego silnika reluktancyjnego do napędów oscylacyjnych i wibracyjnych. W wyniku zmiany kształtu obwodu magnetycznego uzyskano znaczną redukcję asymetrii sił naciągu magnetycznego. Ograniczenie asymetrii sił naciągu magnetycznego pozwala na stosowanie tego typu silników w napędach większej mocy. Nowe rozwiązanie umożliwiło dodatkowo zwiększenie średnicy trajektorii ruchu oscylacyjnego stojana.

Słowa kluczowe: silnik oscylacyjny, silnik wibracyjny, przełączalny silnik reluktancyjny, SRM

wstecz