Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 35-38

Autorzy: Teresa Orłowska–Kowalska , Mateusz Dybkowski :

Tytuł: Nowy estymator typu MRAS prędkości i strumienia wirnika dla bezczujnikowego napędu indukcyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy układu wektorowego sterowania momentem i prędkością silnika indukcyjnego z nowym estymatorem prędkości kątowej, opartym na koncepcji układów MRAS. W estymatorze tym prąd stojana silnika indukcyjnego – traktowanego jako układ odniesienia, jest porównywany z prądem odtwarzanym za pomocą napięciowo-prądowego modelu matematycznego obwodu stojana, prze-strajanego sygnałem prędkości wirnika, wyznaczanym za pomocą algorytmu adaptacji. Do wyznaczenia składowych wektora strumienia wirnika w modelu napięciowo-prądowym obwodu stojana wykorzystano przestrajalny model prądowy strumienia wirnika, w odróżnieniu od spotykanego w lite-raturze rozwiązania z modelem napięciowym. Ponadto zmodyfikowano algorytm w pętli adaptacji estymatora. Podejście takie pozwoliło zmniejszyć wrażliwość nie tylko samego estymatora MRAS, ale również całego napędu bezczujnikowego ze sterowaniem wektorowym, na zmiany lub błędy identyfikacji parametrów silnika. Dokonano oceny stabilności oraz dokładności odtwarzania prędkości i strumienia wirnika za pomocą rozważanych estymatorów MRAS w przypadku błędnego oszacowania parametrów silnika. Wyniki badań symulacyjnych zweryfikowano eksperymentalnie.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, bezpośrednie sterowanie polowo zorientowane, obserwator stanu, estymator prędkości, MRAS

wstecz