Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 30-33

Autorzy: Marek Adamiec :

Tytuł: Wpływ warunków pracy alkalicznego ogniwa paliwowego na charakterystykę prędkościowo-obciążeniową zasilanego silnika prądu stałego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnego układu małej mocy „ogniwo paliwowe - silnik elektryczny”. Opisano specyfikę pracy alkalicznego ogniwa paliwowego i aspekty jego zastosowania w elektrycznym układzie napędowym. Zaprezentowano wpływ czynników eksploatacyjnych ogniwa na charakterystykę prędkościowo-obciążeniową zasilanego silnika. Analizie poddano dwa różne typy silników prądu stałego.

Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, wodór, układ napędowy, silnik prądu stałego

wstecz