Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2006 Str. 14-17

Autorzy: Piotr Biczel :

Tytuł: Przekształtniki energoelektroniczne w generacji rozproszonej

Streszczenie: W artykule przedstawiłem przekształtniki energoelektroniczne o mocach do kilku MW, które znajdą już w niedalekiej przyszłości zastosowanie w generacji rozproszonej. Źródła te przyłączane są najczęściej do sieci 15 kV lub 0,4 kV. Konieczne jest zastosowanie przekształtników o odpowiedniej konstrukcji, które nie będą generowały zniekształceń. Przedstawiłem wyniki badań symulacyjnych i pomiarów poparte analizą widmową. Omówiłem badane układy pod kątem możliwych zastosowań, ceny, gabarytów, łatwości montażu oraz możliwości produkcji w naszym kraju.

Słowa kluczowe: generacja rozproszona, energoelektronika, współczynnik mocy

wstecz