Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 292

Autorzy: Mohsin Jamil , Irfan Latif , Azhar Yasin , Raja Riaz , Sardar Gulfam , Abrar Ahmed , Mumtaz Ali :

Tytuł: Opracowanie i analiza algorytmu ORC dla trójfazowego przekształtnika sieciowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono nową strategię sterowania ORC (ang. Odd-harmonic Repetitive Control) dla trójfazowego, dwupoziomowego sieciowego przekształtnika napięcia. Dodatkowo wykorzystano filtr wyjściowy LCL. Algorytm redukuje ilość wymaganej pamięci. Jego struktura opiera się na sterowniku nadążnym z podwójną pętlą sprzężenia zwrotnego, filtrze o zerowym przesunięciu fazy oraz ORC. Analiza i symulacje wykazały, że proponowane sterowanie może zapewnić wysokiej jakości prąd (THD=1,8%).

Słowa kluczowe: sterowanie prądem, przekształtnik PWM, projekt i analiza systemu, THD.

wstecz