Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 280

Autorzy: Sassan Azadi , Esmaeil Pourjam , Alireza Nikkerdar , Mostafa Sharifi :

Tytuł: Wykorzystanie metody GVF w śledzeniu obiektów w czasie rzeczywistym

Streszczenie: W artykule przedstawiono system śledzenia obiektu z wykorzystaniem techniki Optic Flow oraz Gradiend Vector Flow. Wykrywanie ruchomego obiektu stanowi pierwszy etap działania, następnie ramka zawierająca obiekt przesyłana jest do algorytmu GVF, gdzie określany jest zarys obiektu. Dzięki temu podejściu możliwe jest wykorzystanie, wymagającego obliczeniowo GVF w śledzeniu obiektów. Przedstawiono wyniki eksperymentalne.

Słowa kluczowe: Śledzenie obiektów, aktywny kontur, GVF, Optical Flow.

wstecz