Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 271

Autorzy: M. Ullah , Mohammad Islam , J. Mandeep , N. Misran :

Tytuł: Projektowanie i analiza wielopasmowej anteny na podłożu ceramicznych o elektrycznie małych rozmiarach

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt wielopasmowej prostokątnej anteny mikropaskowej o elektrycznie małych rozmiarach na podłożu ceramicznym z trójtlenku aluminium. W pracy wykorzystano pakiet programowy do obliczania pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości, a otrzymane wyniki poddano analizie metodą elementów skończonych.

Słowa kluczowe: antenna wielopasmowa, tlenek aluminium, metoda elementów skończonych, materiał ceramiczny

wstecz