Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 255

Autorzy: Noreddine Benaired , Ali Hennad :

Tytuł: Trójwymiarowe modelowanie wyładowania włókienkowego, z wykorzystaniem metody SG sprzężenia przy podziale czasu

Streszczenie: W artykule opisano budowę modelu 3-D wyładowania włókienkowego, który posłużył do badań propagacji wyładowania wstęgowego przy wysokim ciśnieniu w jednorodnym polu elektrycznym. Model oparty jest na równaniach Poisson’a i transportu. W celu rozwiązania równań transportu, zastosowano metodę sprzężenia SG i SG0 Scharfetter’a i Gummela, natomiast do formuły Poisson’a zastosowano metodę tridiagonalną, w połączeniu z metodą SOR (ang. Successive Over-Relaxation method).

Słowa kluczowe: model cieczy w 3-D, wyładowanie wstęgowe, struktura SG, metoda podziału czasu.

wstecz