Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 230

Autorzy: Shuang Li , Zhixin Wang , Guoqiang Wang :

Tytuł: System sterowania dla farm wiatrowych w układzie VSC-HVDC – linearyzacja wejścia/wyjścia, sterowanie predykcyjne prądu

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm sterowania nieliniowego dla system przesyłu energii VSC-HVDC. W celu odprzężenia sterowanych zmiennych i eliminacji nieliniowości, zastosowano technikę nieliniowej geometrii-różniczkowej do linearyzacji sprzężenia zwrotnego. Zaproponowano także sterowanie predykcyjne prądu. Wykonane badania symulacyjne w programie Matlab/Simulink potwierdziły skuteczność algorytmu sterowania.

Słowa kluczowe: linearyzacja sprzężenie, sterowanie predykcyjne prądu (PCC), VSC-HVDC, estymacja liniowa.

wstecz