Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 223

Autorzy: Man Yuyan , Zhang Chi , Xi Xiaoguang , Wu Minglei , Dong Yanwei , Sun Zhao , Ye Haifeng , Qian Yong :

Tytuł: Badania symulacyjne wpływu gałęzi typu L i T w aparaturze GIS na propagację fali elektromagnetycznej o ultra-wysokiej częstotliwości

Streszczenie: W artykule opisano wyniki symulacji propagacji fali elektromagnetycznej o ultra-wysokiej częstotliwości, wywołanej wyładowaniem niezupełnym w gałęzi typu L i T aparatury rozdzielczej GIS, z wykorzystaniem algorytmu różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Stwierdzono, że gałąź L znacząco osłabia siłę wnikania pola elektrycznego fali elektromagnetycznej UHF w GIS. W gałęzi T, częstotliwości składowe są bardziej tłumione w zagięciach charakterystyki niż na odcinkach prostych.

Słowa kluczowe: GIS; ultrahigh frequency (UHF), electromagnetic wave; FDTD

wstecz