Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 197

Autorzy: Hossein Azizi , Abolfazl Vahedi :

Tytuł: Optymalizacja parametrów geometrycznych wirnika w synchronicznej maszynie reluktancyjnej – metoda Taguchiego

Streszczenie: W artykule opisano wpływ parametrów geometrycznych wirnika maszyny reluktancyjnej synchronicznej, na wartość indukcyjności w osiach d i q. Opracowano optymalny sposób doboru tych parametrów w celu ograniczenia asymetrii magnetycznej maszyny. W budowie modelu metodą Taguchiego, wykorzystano model elementów skończonych w 2-D. Wykazano, że parametry maszyny, wyznaczone metodą optymalizacji Taguchiego pozwalają na osiągnięcie lepszych, w porównaniu z oryginalnymi, odpowiedzi prądowych oraz momentu mechanicznego.

Słowa kluczowe: synchroniczna maszyna reluktancyjna, asymetria magnetyczna maszyny, metoda Taguchi

wstecz