Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 142

Autorzy: Agnieszka Wolska :

Tytuł: Olśnienie jak szczególny czynnik ryzyka w środowisku pracy

Streszczenie: Artykuł przedstawia opracowane kryteria oceny ryzyka związanego z olśnieniem oraz zalecenia prewencyjne na podstawie przeprowadzonych badań na stanowiskach pracy, na których występowało szczególne zagrożenie wypadkowe na skutek olśnienia. Wyniki badań na niestacjonarnych stanowiskach pracy w stoczni remontowej wykazały, że jedną z pośrednich przyczyn wypadków było olśnienie przeszkadzające lub oślepiające. Wyniki te posłużyły do opracowania kryteriów oceny ryzyka związanego z olśnieniem na niestacjonarnych stanowiskach pracy.

Słowa kluczowe: olśnienie, niestacjonarne stanowiska pracy, wrażliwość na olśnienie, kryteria oceny ryzyka zawodowego .

wstecz