Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 138

Autorzy: Piotr Zegarmistrz , Zbigniew Galias :

Tytuł: Analityczne algorytmy rekonstrukcji konduktancji w prostokątnych siatkach rezystorów

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki analizy algorytmów rekonstrukcji konduktancji prostokątnych siatek rezystorów na podstawie pomiarów brzegowych. Zbadano stabilność numeryczną algorytmu zaproponowanego przez Curtisa i Morrowa. Przetestowano działanie algorytmu w przypadku istnienia błędów pomiarowych. Wykazano, że błędy pomiarów znacząco wpływają na poprawność rekonstrukcji nawet dla siatek o niewielkich rozmiarach oraz że algorytm jest niestabilny numerycznie dla siatek o większych rozmiarach. Zaproponowano szereg modyfikacji algorytmu rekonstrukcji oraz porównano efekty działania wersji z usprawnieniami oraz oryginalnej.

Słowa kluczowe: siatka rezystorów, algorytmy rekonstrukcji, tomografia rezystancyjna.

wstecz