Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 134

Autorzy: Bożena Bittner , Rafał Wróbel , Jan Bursa , Eugeniusz Milchert :

Tytuł: Właściwości elektryczne kompozycji epoksydowej sieciowanej cieczami jonowymi

Streszczenie: W artykule przedstawiono eksperyment polegający na otrzymaniu materiału badawczego wykonanego z żywicy epoksydowej Epidian 61, trietylenotetraaminy i cieczy jonowej utwardzanej w temperaturze 65oC. Tak otrzymane materiały z różną zawartością cieczy jonowych przebadano i określono podstawowe właściwości elektryczne, traktując kompozycję utwardzoną środkiem sieciującym Z-1 jako bazę odniesienia.

Słowa kluczowe: ciecze jonowe, żywica epoksydowa, utwardzacz

wstecz