Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 131

Autorzy: Jan Bursa , Zenon Tartakowski , Mateusz Kosyl :

Tytuł: Biodegradowalne kompozyty PLA do zastosowań na wyroby elektrotechniczne

Streszczenie: Tworzywa polimerowe są najbardziej rozpowszechnionymi materiałami stosowanymi na wyroby elektrotechniczne. Wzrastające wymagania w zakresie ochrony środowiska jak i późniejszy obowiązek utylizacji wyrobów stwarzają konieczność doboru materiałów z uwzględnieniem ich recyklingu. Od dłuższego czasu zarówno dla przemysłu i nauki priorytetem stały się prace w zakresie nowych materiałów o korzystnych właściwościach, których produkcja i utylizacja minimalizuje zagrożenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Prezentowana praca dotyczy oceny wybranych właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrycznych PLA i kompozytów na osnowie PLA.

Słowa kluczowe: Polilaktyd, wyroby elektrotechniczne, recykling, biodegradowalność.

wstecz