Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 129

Autorzy: Paweł Rózga , Michał Kaczmarek :

Tytuł: Ocena porównawcza właściwości eksploatacyjnych przekładników prądowych w oparciu o obrazy fazowo-rozdzielcze z pomiaru wnz

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wyniki pomiaru wyładowań niezupełnych dla rzeczywistych przekładników prądowych posiadających te same parametry znamionowe, ale różne częstotliwości pracy. Krótko scharakteryzowano procedurę pomiarową oraz otrzymane w wyniku pomiarów obrazy fazowo-rozdzielcze, które odniesiono do wyników uzyskanych w trakcie oceny właściwości metrologicznych przekładników.

Słowa kluczowe: przekładniki prądowe, wyładowania niezupełne, ładunek pozorny, właściwości metrologiczne.

wstecz