Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 126

Autorzy: Adam Popowicz :

Tytuł: Aproksymacja czasowych zależności ładunku ciemnego w matrycy CCD

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie propozycji aproksymacji zależności prądu ciemnego w matrycach CCD. Jak wcześniej zauważono, gromadzenie ładunku termicznego w pikselu może następować w sposób nieliniowy, wykazując z czasem znaczący spadek tempa generacji. Prezentowana aproksymacja bazuje na fakcie, iż prędkość generacji związana jest z ilością już zgromadzonego ładunku. Metoda została sprawdzona na charakterystykach czasowych prądu ciemnego dla matrycy KAI-11000M firmy Kodak.

Słowa kluczowe: matryca CCD, prąd ciemny, korekcja obrazów, astrofotografia

wstecz