Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 113

Autorzy: Teodor Serwicki , Józef Kuśmierz , Jerzy Augustyn :

Tytuł: Wybrane problemy optymalizacji parametrów dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych w bezstykowych pomiarach konduktywności elektrycznej

Streszczenie: Praca dotyczy optymalizacji parametrów konstrukcyjnych dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych wykorzystywanych w bezkontaktowych pomiarach konduktywności elektrycznej materiałów. Zoptymalizowane pod względem własności metrologicznych parametry przetwornika otrzymano na podstawie badań eksperymentalnych, które przeprowadzono w celu weryfikacji modelu matematycznego przetworników.

Słowa kluczowe: bezstykowe pomiary konduktywności elektrycznej, przetwornik indukcyjnościowy.

wstecz