Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 111

Autorzy: Piotr Paplicki , Sławomir Szadkowski , Piotr Cierzniewski , Marcin Wardach :

Tytuł: Wybrane aspekty techniczno-ekonomiczne doboru stacji transformatorowych SN/nn

Streszczenie: W referacie przedstawiono aspekty techniczno-ekonomiczne doboru stacji transformatorowo-rozdzielczych z liniami zasilającymi SN, na przykładzie rozbudowy pewnego zakładu produkcyjnego. Podstawę analizy stanowiły projekty stacji transformatorowej w dwóch wariantach równoważnych technicznie. Analiza ekonomiczna oparta była na rachunku efektywności inwestycji i uwzględniała, oprócz nakładów inwestycyjnych, także roczne koszty strat mocy i energii.

Słowa kluczowe: Stacja transformatorowa, dobór, efektywność ekonomiczna.

wstecz