Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 99

Autorzy: Przemysław Korytkowski , Tomasz Wiśniewski , Szymon Rymaszewski :

Tytuł: Wpływ doboru reguł priorytetowych na wybrane parametry druku offsetowego

Streszczenie: W artykule zbadano wpływ doboru reguł priorytetowych na wybrane parametry druku offsetowego. Badania przeprowadzono korzystając z komputerowego modelu symulacyjnego. Przebadano cztery reguły priorytetowe: EDD, LOR, SPT i FIFO. Zarządzanie kolejnością zleceń w systemie może poprawić jego wydajność o kilka procent. Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała, że w przypadku zastosowania reguł priorytetowych do szeregowania zadań kluczowymi parametrami są poziom obciążenia sprzętu oraz produkt mix. Parametry zleceń takie jak nakład oraz liczba stron są znacznie mniej istotne.

Słowa kluczowe: analiza wrażliwości, symulacja komputerowa, reguły priorytetowe.

wstecz