Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 94

Autorzy: Artur Sosnówka :

Tytuł: Wizualna analiza testów niskiego poziomu w projekcie testowym

Streszczenie: Mimo, iż większość testów w przemyśle przy tworzeniu oprogramowania jest przeprowadzana na poziomie systemu lub testów użytkownika, formalne badania koncentrują się dotychczas na poziomie Unit-Test. Wynikiem tego jest stosunkowo słaby opis formalny testów integracyjnych lub systemowych. W artykule tym przeprowadzono ogólną analizę wizualizacyjną opartą na danych pobranych z narzędzi do zarządzania testami. Zaprezentowane kryteria zawierają zbiór metryk testowych, które mogą byż używane w dalszym procesie rozwoju bazy testów.

Słowa kluczowe: Metafora wizualizacyjna, miasto testów, archeologia testów, metryki testowe, wizualizacja testów.

wstecz