Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 91

Autorzy: Anna Piaskowy , Jerzy Roj :

Tytuł: Metoda rzutowania gradientu w optymalizacji parametrów konstrukcyjnych napięciowego transformatora pomiarowego

Streszczenie: W pracy sformułowano problem optymalizacji parametrów konstrukcyjnych precyzyjnych transformatorów pomiarowych. Zaproponowano metodę optymalizacji bazującą na rzutowaniu gradientu na podprzestrzeń styczną do ograniczeń aktywnych oraz przedstawiono algorytm.

Słowa kluczowe: transformator pomiarowy, optymalizacja nieliniowa, metoda rzutowania gradientu, funkcja celu.

wstecz