Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 88

Autorzy: Adam Cichy , Artur Skórkowski :

Tytuł: Układ wirtualny do pomiaru dobroci cewek wykorzystujący quasi-zrównoważoną metodę pomiaru składowych impedancji

Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję i realizację układu do pomiaru dobroci cewek rzeczywistych wykorzystującego quasizrównoważoną metodę pomiaru składowych impedancji. Do pomiaru dobroci niezbędne jest wyznaczenie składowej czynnej i składowej biernej badanej impedancji. Dodatkowo składową bierną przybliża się modułem impedancji. Przedstawiona metoda wykorzystuje przetwarzanie programowe sygnałów pomiarowych oraz detekcję fazoczułą realizowaną algorytmicznie.

Słowa kluczowe: przyrząd wirtualny, metoda quasi-zrównoważona, dobroć cewki, pomiar składowych impedancji.

wstecz