Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 84

Autorzy: Jerzy Roj :

Tytuł: Właściwości metrologiczne radialnych i sigmoidalnych sieci neuronowych zastosowanych do korekcji błędów statycznych w przetworniku próbkującym

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań sieci neuronowych o radialnych oraz sigmoidalnych funkcjach aktywacji. Zamodelowano sytuację pomiarową, w której sieci neuronowe realizują korekcję błędów statycznych nieliniowego czujnika pomiarowego w przetworniku próbkującym. Niedokładność neuronowej realizacji korekcji wyrażono za pomocą niepewności. Porównano właściwości metrologiczne obu rodzajów sieci w zależności od ich struktury oraz liczebności zbiorów uczących

Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe MLP, RBF, korekcja, odtwarzanie, niepewność.

wstecz