Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 78

Autorzy: Ryszard Rybski , Janusz Kaczmarek , Mirosław Kozioł :

Tytuł: Badanie właściwości metrologicznych dwukanałowego modułu próbkującego do sytemu wzorcowania rezystorów wzorcowych prądu przemiennego

Streszczenie: Przedstawiono koncepcję systemu pomiarowego do wzorcowania rezystorów wzorcowych prądu przemiennego o małych wartościach rezystancji oraz wybrane wyniki badań komercyjnego modułu próbkującego stanowiącego podstawowy element opracowywanego systemu. Między innymi przedstawiono wyniki badań 24-godzinnej stabilności torów przetwarzania analogowo-cyfrowego modułu próbkującego.

Słowa kluczowe: przetwarzanie analogowo-cyfrowe, moduł próbkujący, pomiary impedancji, pomiary fazy.

wstecz