Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 71

Autorzy: Eugeniusz Kurgan :

Tytuł: Wpływ metod numerycznych na dokładność dielektroforezy DC

Streszczenie: W publikacji tej omówiono analizę błędu obliczania siły działającej na cząsteczkę w polu elektrycznym o dużym gradiencie. Ponieważ w ogólnym przypadku jest bardzo trudno obliczyć analitycznie rozkład potencjału oraz pola elektrycznego wraz z jego gradientem, przyjęto bardzo prosty kształt analizowanego obszaru w postaci prostokąta wraz z nieliniową zależnością przenikalności elektrycznej od współrzędnych przestrzennych. Porównano wyniki obliczeń analitycznych z wynikami obliczeń opartych na metodzie elementów skończonych.

Słowa kluczowe: dielektroforeza, siły działających na dipol, obliczanie błędu.

wstecz