Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 67

Autorzy: Ryszard Niedbała , Marcin Wesołowski , Janusz Jakubowski , Daniel Kucharski :

Tytuł: Dokładność modeli numerycznych linii kablowych

Streszczenie: W niniejszej pracy podano wybrane zasady modelowania układów linii kablowych. Podstawowym celem prowadzonych analiz była determinacja czynników gwarantujących możliwość prowadzenia obliczeń możliwie wiernie odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy kabli wysokiego napięcia. Analizie poddano modele matematyczne i numeryczne ze szczególnym uwzględnieniem wartości błędów wprowadzanych przez typowe uproszczenia rzeczywistych zjawisk fizycznych zachodzących w układach tej klasy.

Słowa kluczowe: linie kablowe, dokładność obliczeń, modelowanie.

wstecz