Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 63

Autorzy: Mirosław Wciślik , Paweł Zagniński :

Tytuł: Model obwodowy silnika indukcyjnego pierścieniowego

Streszczenie: W pracy przedstawiono model matematyczny indukcyjnego silnika pierścieniowego oraz identyfikację jego parametrów. W modelu tym podstawową rolę odgrywa macierz indukcyjności. Składowe tej macierzy posprzęgane są w sposób wynikający z budowy silnika. Identyfikację tych składowych w funkcji kąta obrotu dla silnika pierścieniowego przeprowadzono w prostym układzie zasilając jedno z uzwojeń stojana lub wirnika napięciem przemiennym. Analiza uzyskanych wartości parametrów, skalowanie czasu oraz zastosowanie zmiennych bezwymiarowych umożliwiło przedstawienie modelu w prostej postaci, użytecznej do dalszych analiz.

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, modelowanie, macierz indukcyjności, identyfikacja.

wstecz