Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 56

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Zbigniew Wróblewski , Marcin Łukaszewicz :

Tytuł: Wyniki badań wpływu przemiennego pola magnetycznego 50 Hz na wybrane procesy biologiczne organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu przemiennego pola magnetycznego 50 Hz na wybrane procesy biologiczne organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej stanowisku badawczym.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne 50 Hz, badania, sondy fluorescencyjne, Saccharomyces cerevis

wstecz