Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 51

Autorzy: Stanisław Czepiel :

Tytuł: Obliczanie poziomów napięcia w liniach sieci średniego napięcia

Streszczenie: Artykuł przedstawia metodę obliczania poziomów napięcia w liniach sieci SN przy niepełnych danych o obciążeniach transformatorów SN/nN. Jej algorytmy potrafią liczyć jednocześnie poziomy napięcia w węzłach każdej linii sieci i obciążeniowe straty mocy w jej odcinkach, stosując alternatywne sposoby przypisywania obciążeń transformatorom.

Słowa kluczowe: sieć SN, dane o obciążeniach, poziomy napięcia, obciążeniowe straty mocy.

wstecz