Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 41

Autorzy: Marek Glinka , Stanisław Gawron , Aleksander Sieroń , Katarzyna Pawłowska-Góral , Grzegorz Cieślar , Karolina Sieroń-Stoltny :

Tytuł: Działanie stałego pola magnetycznego na aktywność hodowli fibroblastów

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono ocenę działania antyoksydacyjnego stałego pola magnetycznego (SMF) w hodowli fibroblastów. Do badań użyto komór testowych z indukcją 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 T, które wcześniej zaprezentowano na międzynarodowej konferencji BEMS w Halifax w 2011 roku. Oceniono aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD, EC.1.15.1.1), peroksydazy glutationowej (GPx, EC. 1.11.1.9), reduktazy glutationowej (GR, EC. 1.5.4.2), całkowity potencjał antyoksydacyjny i stężenie dialdehydu malonowego, jako wskaźnika szybkości peroksydacji lipidów. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w aktywności enzymów, całkowitego potencjał antyoksydacyjnego oraz stężenia dialdehydu malonowego. Podczas całego eksperymentu mierzono jednorodność stałego pola magnetycznego na badanej powierzchni wszystkich komór i nie stwierdzono różnic. Uzyskane z badań dane wskazują, że stałe pole magnetyczne o powyższych parametrach nie mają szkodliwego wpływu na procesy odnowy tkanek

Słowa kluczowe: stałe pole magnetyczne, komora badawcza, hodowla komórkowa, 2D symulacje pola magnetycznego, 3D symulacje pola magnetycznego.

wstecz