Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 29

Autorzy: Piotr Kisała :

Tytuł: Wykrywanie defektów materiałowych metodą pośrednią poprzez wyznaczenie wydłużeń względnych czujnikiem FBG

Streszczenie: W niniejszym artykule zaprezentowana została metoda wykrywania błędów i defektów w materiałach o znanym współczynniku Younga. Użyty model czujnika FBG (opartego na światłowodowej siatce Bragga), został przetestowany w warunkach laboratoryjnych w procesie diagnozowania różnych defektów na przygotowanych do badań próbkach. Na podstawie dokonanych pomiarów i przeprowadzonych badań, widać w jakim stopniu czujnik optoelektroniczny wykazuje zdolność wykrywania zaburzeń i defektów. Rozdzielczość liniowa pomiaru wydłużenia przy wykorzystaniu zaproponowanej metody wyniosła 1.25 mm. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie defektów, które były rozstawione w odległości 3.14 mm. W przypadku badanych próbek materiału różnice w lokalizacji maksymalnego wydłużenia wyniosły ok. 0.6 mm.

Słowa kluczowe: pomiary wydłużenia liniowego, czujniki defektów materiałowych, pomiary pośrednie, inverse problem.

wstecz