Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01a/2013 Str. 7

Autorzy: Adam Bachmatiuk , Jan Iżykowski :

Tytuł: Działanie zabezpieczenia odległościowego podczas zwarć między torami na dwutorowej linii przesyłowej

Streszczenie: Przeanalizowano działanie zabezpieczenia odległościowego dwutorowej linii elektroenergetycznej podczas zwarć między torami linii. Zaprezentowano nowy algorytm pomiaru impedancji pętli zwarciowej, przeznaczony dla tych zwarć. Przedstawiono i omówiono wybrane rezultaty testowania opracowanego algorytmu i jego porównania z algorytmem zaprojektowanym dla zwarć standardowych.

Słowa kluczowe: sieć przesyłowa, linia dwutorowa, zwarcie między torami, zabezpieczenie odległościowe.

wstecz