Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 351

Autorzy: Ju Tang , Jiagui Tao , Xiaoxing Zhang , Jiabin Zhou :

Tytuł: Analiza wyładowań niezupełnych, wynikających z typowych defektów materiałów izolacyjnych w rozdzielniach elektrycznych– detekcja techniką fal decymetrowych

Streszczenie: W artykule zaproponowano sposób modelowania pięciu typowych uszkodzeń izolacji w rozdzielnicy 110kV SF6. Przy użyciu techniki fal decymetrowych, opracowano spektra wyładowań niezupełnych, wynikających z pięciu podstawowych defektów. Następnie przy wykorzystaniu analizy statystycznej oraz metody FCM (ang. Fuzzy c-means Clustering) dokonano porównania opisanych defektów. Wyniki pokazują bardzo wysoką skuteczność wykrywania większości awarii, z wyjątkiem niektórych rodzajów zanieczyszczeń powierzchniowych oraz obecności próżni w przekładkach.

Słowa kluczowe: wyładowanie niezupełne, rozdzielnica elektryczna, typowe defekty materiału izolacyjnego, klasyfikacja.

wstecz