Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 338

Autorzy: Bin Zhou , Xiongwei Zhang , Xia Zou , Gaihua Zhao :

Tytuł: Wieloczynnikowy model mowy Laplace’a w estymatorze spektrum krótkookresowego, na potrzeby polepszenia dźwięku

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowy algorytm estymacji krótkookresowego spektrum głosu do poprawy dźwięku mowy. Wykorzystano wieloczynnikowy model Laplace’a w celu scharakteryzowania zależności pomiędzy składnikami DFT dźwięku mowy. Na tej podstawie obliczane jest minimum błędu średnio-kwadratowego dla estymatora. Wyniki eksperymentalne potwierdzają ulepszoną skuteczność eliminacji zakłóceń mowy, w porównaniu ze stosowanymi metodami.

Słowa kluczowe: polepszenie dźwięku mowy, minimum błędu średniokwadratowego, wieloczynnikowy rozkład Laplace’a.

wstecz