Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 318

Autorzy: Xinjian Sun , Xiongwei Zhang , Tieyong Cao , Jibin Yang , Jian Sun :

Tytuł: Dwuwskaźnikowa metoda GPLVM w procesie konwersji głosu

Streszczenie: artykule opisano nową strategię konwersji głosu, poprzez rozdzielenie rodzaju i treści, przy wykorzystaniu dwu-wskaźnikowej metody GPLVM (ang. Gaussian Process Latent Variable Model). Wykonane badania wskazują na lepsze działanie proponowanego algorytmu w porównaniu z tradycyjnie stosowanym systemem mapowania typu GMM przy ograniczonej ilości danych do testowania. Wykazano, że GPLVM ma lepsze właściwości w konwersji głosu z nieliniową niż liniową funkcją jądra.

Słowa kluczowe: konwersja głosu; rodzaj i treść; separacja; GPLVM.

wstecz