Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 314

Autorzy: Tomislav Suh , Zarko Markov , Aleksandar Lebl , Dragan Mitic :

Tytuł: Wykrywanie błędów połączeń w węzłach sieci telefonicznej ze zmiennym routowaniem

Streszczenie: W artykule opisano detektor błędnych połączeń w bez-hierarchicznych sieciach telefonicznych ze zmiennym routowaniem, na przykładzie sieci telefonicznej Electric Power Utility. Określono główne właściwości detektora, wpływające na czas wykrycia błędu.

Słowa kluczowe: sieć telefoniczna, zmienne rout’owanie, błędne połączenie, prawdopodobieństwo fałszywego alarmu

wstecz