Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 310

Autorzy: Zhiying Zhu , Yukun Sun , Yonghong Huang , Xiaofu Ji :

Tytuł: Zastosowanie metody LS-SVM w określaniu przemieszczenia w bezłożyskowym silniku o przełączanej reluktancji BSRM

Streszczenie: W artykule przedstawiono uczący się estymator przesunięcia dla bezłożyskowego silnika o przełączanej reluktancji (BSRM), wykorzystujący metodę LS-SVM (ang. Least Square Support Vector Machines). Opisano zasadę działania i model matematyczny silnika BSRM 3- fazowego 12/8 biegunowego. W celu uzyskania efektywnej struktury mapowania nieliniowego do określenia stanów dynamicznych, zastosowano dwa algorytmy, które zostały nauczone offline. Estymator poddano weryfikacji symulacyjnej i eksperymentalnej.

Słowa kluczowe: silniki bezłożyskowe, silniki o przełączanej reluktancji, LS-SVM.

wstecz