Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 305

Autorzy: Bo Gong , Shanmei Cheng , Yi Qin :

Tytuł: Prosta struktura modulacji SPWM z nakładającymi się falami nośnymi do balansowania napięciem punktu neutralnego w przekształtniku trójpoziomowym

Streszczenie: W artykule omówiono możliwe przyczyny niezbalansowania napięcia punktu neutralnego w przekształtniku z diodami poziomującymi oraz wpływ na to napięcie nakładania się fal nośnych w modulacji. W przedstawionym schemacie modulacji nakładanie się fal jest wynikiem zwiększenia amplitudy jednej z tych fal. Przedstawiono dyskusję wpływu proponowanej techniki na zmiany napięcia punktu neutralnego oraz zależności między współczynnikiem modulacji, stopniem nakładania się fal i współczynnikiem mocy. Wyniki badań symulacyjnych potwierdzają skuteczność działania.

Słowa kluczowe: falownik trójpoziomowy, balansowanie napięciem punktu neutralnego, fala nośna, nakładanie się, SPWM.

wstecz