Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 287

Autorzy: Duan Wenyan , Guocheng San :

Tytuł: Eksperymentalna weryfikacja nowej metody selektywnej ekstrakcji harmonicznych

Streszczenie: W artykule zaprezentowano uproszczoną metodę ekstrakcji harmonicznych. W porównaniu z ogólnie stosowaną metoda bazująca na teorii mocy chwilowej proponowana metoda wymaga tylko przekształcenia macierzy co znacznie redukuje obciążenie komputera.

Słowa kluczowe: selektywna ekstrakcja harmonicznych

wstecz