Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 284

Autorzy: Liu Liqun , Sun Zhiyi , Liu Chunxia :

Tytuł: Wyjściowa charakterystyka matrycy fotowoltaicznej w warunkach częściowego zacienienia – zasada superpozycji napięć DC z wykorzystaniem pakietu Matlab

Streszczenie: W artykule opisano metodę wyznaczania charakterystyki moc-napięcie dla matryc fotowoltaicznych w warunkach nierównomiernego naświetlenia, na podstawie zasady superpozycji napięć DC w programie Matlab. Korzystając z tej metody można określić punkt mocy maksymalnej, co wykazano badaniami eksperymentalnymi.

Słowa kluczowe: matryca fotowoltaiczna, śledzenie punktu mocy maksymalnej, częściowe zacienienie, superpozycja napięć DC.

wstecz