Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 275

Autorzy: Ali Falehi :

Tytuł: Redukcja oscylacji mocy przy użyciu kompensatora STATCOM – wykorzystanie regulatora PDD

Streszczenie: W artykule przedstawiono implementację regulatora proporcjonalno-podwójnie-różniczkującego (PDD), do tłumienia oscylacji w kompensatorze STATCOM. Dokonano porównania działania proponowanego regulatora z klasycznymi strukturami jak: PI, LL, PID. Przeprowadzono badania w trzech różnych stanach dynamicznych. Do optymalizacji regulatora wykorzystano algorytm genetyczny RCGA. Wyniki badań potwierdziły, zwiększoną stabilność systemu, a co za tym idzie niezawodność i skuteczność działania regulatora.

Słowa kluczowe: STATCOM, regulator proporcjonalno-podwójnie-różniczkujący, optymalizacja RCGA, SMIB.

wstecz