Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 259

Autorzy: Lin Du , Shuai Yu , Xiang Mi , Qing Yang , Youyuan Wang :

Tytuł: Model impedancyjny energetycznej wieży przesyłowej w warunkach wielokrotnych przepięć

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania propagacji fali w energetycznej wieży transmisyjnej, po uderzeniu pioruna. Analizę przeprowadzono na podstawie modułowego modelu anteny w dwóch etapach. Najpierw stworzono model impedancyjny przepięcia w wierzy jednopodporowej, a następnie uwzględniono elementy usztywniające. Wykonano przykładowe obliczenia dla wieży pracującej przy napięciu 500 kV

Słowa kluczowe: wieża przesyłowa, impedancyjny model przepięć, energia elektryczna i magnetyczna, wskaźnik kompensacji.

wstecz