Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 255

Autorzy: Mohammad Javad Kasaei :

Tytuł: Zastosowanie algorytmu mrówkowego w optymalizacji rekonfiguracji sieci dystrybucji energii, zawierającej źródła rozproszone

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm optymalnej rekonfiguracji sieci dystrybucji energii, zawierającej rozproszone generatory energii, z wykorzystaniem algorytmu mrówkowego. Metoda wpływa na zmniejszenie strat mocy oraz wahań napięcia sieci. Weryfikację przeprowadzono na dwóch sieciach przesyłowych, zawierających 33 i 10 linii.

Słowa kluczowe: sieć dystrybucji, generacja rozproszona, rekonfiguracja, kolonia mrówek.

wstecz