Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 247

Autorzy: Amidaddin Shahriari , Hazlie Mokhlis , Ab Halim Abu Bakar , Mazaher Karimi , Hazlee Illias :

Tytuł: Implementacja metody przeszukiwania przestrzeni stanów w poszukiwaniu rozwiązań niskonapięciowych w sieciach o źle uwarunkowanych równaniach stanu

Streszczenie: W artykule opisano sposób wykorzystania metody przeszukiwania przestrzeni stanów we współrzędnych biegunowych, w celu uzyskania rozwiązań niskonapięciowych oraz punktu maksymalnego obciążenia w systemach energetycznych oraz źle uwarunkowanych równaniach stanu. Metoda zwiększa poprawność doboru zmiennych stanu systemu poprzez wyznaczenie optymalnego współczynnika skupienia równań przepływu mocy do obciążenia w systemie. Obliczenia oparto na metodzie Newton’a-Raphson’a określania przepływu mocy.

Słowa kluczowe: metoda przeszukiwania przestrzeni stanów, optymalny współczynnik, złe uwarunkowanie równań stanu systemu, punkt maksymalnego obciążenia.

wstecz