Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 243

Autorzy: Mahammad Hannan :

Tytuł: Badanie wpływu pojemności kondensatora DC na skuteczność regulacji napięcia kompensatora pasywnego D-STATCOM

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób budowy modelu i symulacje kompensatora pasywnego D-STATCOM, ze naciskiem na analizę wpływu pojemności kondensatorów oraz regulacji napięcia na jego działanie. Badania wykonano dla różnych pojemności i wyznaczono optymalną, zapewniającą najmniejsze wahania napięcia (w zakresie 8%). Analizie poddano działanie kompensatora przy charakterze pojemnościowym i indukcyjnym.

Słowa kluczowe: D-STATCOM, kondensator DC, jakość energii, wahania napięcia, regulacji napięcia.

wstecz