Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12a/2012 Str. 238

Autorzy: Yi You , Dong Liu , Nan-hua Yu , Fei Pan , Fei Chen :

Tytuł: Badanie metod implementacji aktywnych sieci przesyłu energii

Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienie implementacji aktywnej sieci przesyłowej, z naciskiem na wysoki poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez zapewnienie elastyczności sieci. Przedstawiono rozwiązania dotyczące niestabilności generowanej przez OZE energii, optymalizacji pracy, maksymalnego wykorzystania generowanej energii oraz zarządzania siecią aktywną.

Słowa kluczowe: rozproszone źródła energii, nieciągłe odnawialne źródła energii, aktywne sieci przesyłowe, zarządzanie siecią aktywną.

wstecz